preskoči na sadržaj
Informacije

KATALOGA   INFORMACIJA

               OSNOVNE ŠKOLE TUŽNO

 

 

                                                           TUŽNO, kolovoz 2011.godine

 

I.UVODNE NAPOMENE

 

 

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama,članak 22.

(NN,broj:172/03.,144/10.,77/11.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Tužno. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom,načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Osnovna škola Tužno, kao tijelo javne ovlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1.putem službene web stranice Škole:

    - informacije o ustroju i nadležnosti Škole

    - informacije o zaposlenicima

    - informacije o aktivnostima Škole

    - informacije o pravnim i drugim aktima Škole

    - informacije o učeničkim aktivnostima

    - informacije o načinu i pravilima školovanja

    - najave aktivnosti Škole

    - objave priopćenja za javnost

 

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za   

    pristup informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže  

    tražene informacije,

4.dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže   

   informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II.OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI TUŽNO

 

    Osnovna škola  Tužno obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izvodi nastavu snovnog     

obrazovanja  i odgoja djece.

 

Osnovna škola Tužno utemeljena je 1952. Godine. U okviru Škole

postoji područna Škola Črešnjevo u Črešnjevu.

 

Osnovna škola Tužno obavlja slijedeće djelatnosti:

 

 • odgoj i obvezno školovanje djece
 • osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
 • obrazovanja djece

 

Poslovi u okviru djelatnosti Osnovne Škole Tužno

 

 • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje odgovarajućih evidencija o tome kao i vođenje evidencije o učeničkim postignućima
 • izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima

          organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o   

          njima

 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronički upisnik ustanova

 

Ustrojbene jedinice Osnovne škole Tužno su:

 

 • ravnatelj
 • tajništvo
 • pedagog
 • knjižnica
 • računovodstvo

 

Osnovnom školom Tužno upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola Tužno i to kako slijedi:

 

- pregled informacija

- opis sadržaja informacija

- namjena informacija

- način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

 1. Pregled informacija

 

 Osnovna škola Tužno posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 

 • ustroju i nadležnosti Škole
 • zaposlenicima
 • aktivnosti  Škole
 • pravnim i drugim aktima Škole
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

 

 1. Opis sadržaja informacija

 

 • ustroj i nadležnost Škole  ( opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podaci o voditeljima jedinica)
 • zaposlenici(osnovni podaci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Škole ( aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Škole ( Statut i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)
 • način i pravila školovanja ( pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i ekskurzije)
 • učeničke aktivnosti ( Vijeće učenika, Učenička zadruga)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Škole ( suradnja s osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

 

 1. Namjena informacija 

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

 1. Način osiguravanja prava na pristup informacijama

      

         Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na 

         način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup 

         informacijama.

 

         Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja

         zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se

         podnosi:

 

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Osnovna škola Tužno, Varaždinska 16    42242 Radovan

 

 • putem elektroničke pošte  na slijedeću adresu:

skola@os-tuzno.skole.hr

 

-telefonom  na slijedeće brojeve:

 

042/747-600

 

-telefaksom na slijedeći broj:

   

042/747-600

 

 • usmenim putem:

  

          osobno na zapisnik u službenim prostorijama Osnovne škole Tužno    

          svakog radnog dana od 8,00 -14,00 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

 

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama,Osnovna škola Tužno ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Korisniku prava  na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, naplaćivat će se naknada stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 1,00 kn (slovima: jednu kunu) po stranici, dok za izradu elektronske dokumentacije naknada iznosi 10,00 kn (slovima: deset kuna) po mediju  za pohranjivanje podataka (disketa, CD,DVD).

 

Korisnik prava na informaciju koji zahtjeva pristup uvidom u dokumente koji su nastali prije  1. Siječnja 1991. Godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kn ( slovima: pedeset kuna) za svaki pojedini dokument. Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa škole Tužno broj 2489004-1120003362 VABA banka Varaždin pozivom na broj 05-OIB .svrha doznake:naknada za uvid u Katalog informacija.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

      

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  Ravnateljica

                                                                              Jasna Brdar,prof.

 

KLASA: 008-01/11-01/01

URBROJ:2186-37/01-11-1

Tužno,01.08.2011.

 


 


 

 
Meteorološka postaja Tužno-OŠ Tužno | Neverin.hr

Meteorološka postaja Črešnjevo-PŠ Črešnjevo | Neverin.hr

Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Priloženi dokumenti:
Infografika.jpg


Užina za sve III

Užina za sve

Microsoft school

     
Već treću godinu zaredom naša škola ima status Microsoftove škole.


 

     

     

     

 


INFORMATIKA 1. razred

Informatika za 1. razred

- klikni na sliku za pristup materijalima


UPUTE ZA TABLETE

Red Button


Mladi planinari

     


Korisni linkovi
e-Dnevnik

Varaždinska županija

Dnevni tisak

Informatički časopisi
 • Enter
 • Bug
 • PC CHIP

Ostali časopisi


Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 3. 2020.

Ukupno: 32536
Ovaj mjesec: 1607
Ovaj tjedan: 606
Danas: 12
preskoči na navigaciju